Sterke teams bouwen sterke organisaties
 

English: see below

Na jaren aan de klantkant van organisaties te hebben gewerkt werd me steeds duidelijker dat ik mijn talent voor verbinden in wilde zetten om teams sterker te maken. Wat je bedrijf ook doet, als je werkt met sterke teams kom je verder. Daarom ben ik me gaan ontwikkelen als coach en consultant op teamontwikkeling. 


Toen ik zelf ooit startte als leidinggevende verbaasde ik me erover dat er weinig begeleiding was om te leren managen. Het bereiken van resultaten via je team is heel anders dan het zelf doen.  Je belangrijkste taak als leidinggevende is het ontwikkelen van je team zodat zij de gewenste resultaten kunnen leveren.  Maar bij het uitvogelen hoe je dat doet heb je soms wat hulp nodig.


Ik coach teams om hun meest effectieve manier van samenwerken te vinden en balans te krijgen (of herstellen) in de manier waarop teamleden met elkaar omgaan.  Daarnaast coach ik leidinggevenden om zelf met de ontwikkeling en dynamiek van hun team aan de slag te gaan. 


De afgelopen jaren heb ik mijn kennis en ervaring verrijkt met diverse opleidingen en mijn werk op het gebied van team ontwikkeling. In mijn aanpak zie je mijn eigen kernwaarden terug: Puur, Open en Passie.  Hoe dat zich vertaalt in onze samenwerking? Daar vertel ik je graag over tijdens een goed gesprek. 


Meer weten? Kennis maken? 

Bel mij op 0629351795 of mail naar desiree@d-ynamics.nl


****************************


After years of working on the client side of organisations, it became increasingly clear to me that I wanted to use my talent for building connections to make teams stronger. Whatever your company does, if you work with strong teams, you will get further. That is why I developed myself to be a coach and consultant on team development.


When I once started as a manager, I was surprised that there was little guidance on learning to lead. Achieving results through your team is very different from doing it yourself.  Your most important task as a manager is to develop your team so they can deliver the results needed.  But in figuring out how to do that, you sometimes need some help.


I coach teams to find their most effective way of working together and to achieve (or restore) balance in the way team members interact.  And I coach leaders to work with the development and dynamics of their team themselves.


In recent years, I have enriched my knowledge and experience through various training courses and my work in the field of team development. My own core values are reflected in my approach: Pure, Open and Passionate.  How this translates into our cooperation? I would be happy to tell you during a good conversation.


Want to know more? 
Call me on 0629351795 or mail me at desiree@d-ynamics.nl.